Home
 
100_4981
100_5012
100_5019
mozaikgereja
pantiimam2017

Jumat, 15 Agustus 2014

Yehezkiel 16:1-15,60,63

MT Yesaya 12:2-3,4bcd,5-6

Matius 19:3-12

 

“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.” (Matius 19:5)

 

MASYARAKAT Yahudi dahulu menganggap wanita sebagai “benda”. Ikatan perkawinan diartikan sebagai suatu pengalihan kepemilikan, dari milik ayahnya menjadi milik suaminya. Jika seorang pria berzinah, hukumnya (hanya) ia bersalah kepada pemilik wanita yang dizinahi (orang tua atau suaminya). Namun jika wanita yang berzinah, ia telah menghina pemiliknya. Musa bukan mengesahkan suatu perceraian, ia berusaha membendung tindakan sewenang-wenang dari seorang suami yang tidak memberi nafkah dan juga tidak menceraikan istrinya. Untuk memperjelas 'status' wanita itu, Musa memerintahkan dibuatnya surat cerai, sehingga 'kepemilikan' suami atas wanita itu berakhir dan wanita itu boleh 'dimiliki' pria lain.

 

Kristus memberikan pengajaran lain. Ia juga mengambil ayat dari hukum Taurat (Kej 1:27 dan Kej 2:21-24). Penekanannya  bukan pada hak kepemilikan tetapi pada Kehendak Allah. Pria dan wanita setara karena setelah menikah mereka menjadi satu tubuh. Tidak mungkin karena merasa tangannya kurang sempurna, seorang pria memenggal tangannya dan mencari tangan baru yang lebih bagus untuk ditempelkan ditubuhnya. Bagi Kristus, tidak mungkin ada perceraian karena ini akan mendatangkan penderitaan. Yesus tidak merubah atau meniadakan hukum Taurat, tetapi Ia menafsirkannya menurut 'Pemikiran Allah’ dan membuat agar pelaksanaan hukum itu sesuai dengan kehendak Allah untuk kebahagiaan manusia. [VJs]

 

Apakah kita masih sering memutar balikkan peraturan untuk kepentingan diri sendiri?

 

DOA(†)

Tuhan, ajar kami mengamalkan amanat kasihMu dalam melaksanakan setiap peraturan. Amin(†)